This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

Agnieszka Rumińska

Psycholog, psychoterapeuta. Współzałożycielka Instytutu Rozwoju Osobistego Sens, w którym prowadzi terapię indywidualną i grupową, grupy wsparcia, grupy interpersonalne, warsztaty i treningi psychologiczne oraz udziela porad psychologicznych.? Prowadzi terapię indywidualną w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Gruzińskiej w Warszawie. Jest także związana z Fundacją Gloria Victoribus

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Centrum Psychoterapii w Warszawie przy ul. Dolnej 42. Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Studiów Podyplomowych „Praktyczna Psychologia Społeczna” Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończone kursy: „Kontakt w sytuacji pomagania”, „Trening asertywności”, „Trening antystresowy”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Konflikt, negocjacje i mediacje”, „Psychoedukacja – zastosowanie metod aktywnych”, „Trening i warsztat psychologiczny”. Magister ekonomii z kilkuletnim stażem pracy w bankowości. Obecnie w trakcie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.

Prywatnie mężatka, ma syna.

W Fundacji Centrum Promocji Kobiet zajmuje się pomocą psychologiczną i wsparciem dla kobiet które:

  • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi;
  • tkwią w niesatysfakcjonujących związkach, ale nie potrafią ich zakończyć;
  • chciałyby nawiązać nowe znajomości, założyć rodzinę, ale „coś” ich blokuje;
  • mają poczucie, że nie korzystają w pełni ze swojego potencjału;
  • przeżywają silny lęk w obliczu nowych wyzwań;
  • mają trudności w podejmowaniu samodzielnych decyzji;
  • obawiają się wzięcia odpowiedzialności za swoje życie;
  • czują, że życie nie ma dla nich większego znaczenia;
  • mają poczucie, że nie zasługują na lepsze życie;
  • i wszystkich, którzy chcieliby poprzez spotkanie z drugim człowiekiem poczuć się lepiej.

Pomoc swoją kierujemy do każdej osoby, która potrzebuje konkretnych odpowiedzi w sprawie bieżących trudności. Konsultacja psychologiczna jest okazją do zmiany i rozwoju każdej zgłaszającej się osoby, która zdecyduje się ponieść trud prowadzący do lepszego, bardziej satysfakcjonującego życia.


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920