This text is replaced by the Flash movie.
   



 
  
 

Beata Lichocka Psycholog, psychoterapeuta, trener, współzałożycielka Instytutu Rozwoju Osobistego Sens. W Fundacji Centrum Promocji Kobiet prowadzi konsultacje psychologiczne. W Wyższej Szkole Zarządzania Personelem prowadzi warsztaty antystresowe, warsztaty odkrywania siebie przez ruch i taniec, warsztaty komunikacji i motywacji, grupy interpersonalne. Prowadziła grupy wsparcia w Fundacji Polska jest Kobietą i Fundacji Gloria Victoribus. Współpracowała z Fundacją Dzieci Niczyje w programie   Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa.

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończone kursy:
Interwencje psychoterapeutyczne w praktyce,
Systemowe Interwencje rodzinne,
Systemowa psychoterapia par i małżeństw.
Odbyła staż kliniczny w Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Mazurkiewicza. Jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji.
Prowadzi grupy wsparcia w Fundacji Polska jest Kobietą i Fundacji Gloria Victoribus. Jest wolontariuszem w programie Opiekun Dziecka Ofiary Przestępstwa w Fundacji Dzieci Niczyje. Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par. Pracuje pod stałą superwizją.
W Fundacji Centrum Promocji Kobiet zajmuje się pomocą psychologiczną i wsparciem dla kobiet które:
  • mają kłopoty z samooceną i wiarą we własne siły, odczuwają brak satysfakcji w życiu
  • odczuwają potrzebę rozwoju osobistego ale nie wiedzą, jak ukierunkować swój potencjał
  • mają problemy w relacjach z ludźmi w pracy i relacjach prywatnych lub chcą nawiązać bardziej satysfakcjonujące relacje
  • mają trudności z wypracowaniem partnerstwa w związku, polegającego na satysfakcjonującym podziale obowiązków i możliwości realizacji swoich celów zawodowych, i pasji
  • nie radzą sobie z presją i związanym z nią stresem wynikającym z trudnościami pogodzenia roli matki z rolą osoby pracującej
  • przeżywają kryzys w związku z przedłużającym się okresem poszukiwania zatrudnienia lub niemożnością znalezienia zatrudnienia zgodnego z wykształceniem
  • mają kłopoty w procesie separacji od rodziców i z usamodzielnieniem się
  • odczuwają silny stres po powrocie do kraju po poszukiwaniu pracy lub pracy za granicą
  • chciałyby zmienić coś w swoim życiu ale nie potrafią określić co uwiera lub przeszkadza, lub określić celu zmiany
  • mają inne ważne sprawy, o których czasem trudno porozmawiać z bliskimi lub przyjaciółmi

Spotkania odbywają się w formie od jednej do kilku konsultacji psychologicznych, trwają 50min. W czasie konsultacji jest możliwość, wspólnego z psychologiem, poszukiwania zrozumienia siebie i swojej sytuacji życiowej. Popatrzenie na siebie z innej perspektywy przynosi często wiele zaskakujących wniosków i pojawiają się nowe rozwiązania


 



 

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920