This text is replaced by the Flash movie.
    
  
 

Fundacja Centrum Promocji Kobiet, obok szerokiej oferty szkoleń proponuje swoim Klientkom również bezpłatne konsultacje psychologiczne.

Udzielamy indywidualnego wsparcia i pomocy psychologicznej kobietom, które:
  • przeżywają kryzys w związku z przedłużającym się okresem poszukiwania zatrudnienia lub niemożnością znalezienia zatrudnienia zgodnego z wykształceniem
  • mają kłopoty z samooceną i wiarą we własne siły co przyczynia się do tego, że często uzyskują niższe i gorzej płatne stanowiska
  • mają problemy w relacjach ze współpracownikami czy przełożonymi
  • odczuwają potrzebę rozwoju osobistego ale nie wiedzą, jak ukierunkować swój potencjał.
  • mają kłopoty w procesie separacji od rodziców i z usamodzielnieniem się
  • mają trudności z wypracowaniem partnerstwa w związku polegającego na satysfakcjonującym podziale obowiązków i możliwości realizacji swoich celów zawodowych, i pasji
  • nie radzą sobie z presją i związanym z nią stresem wynikającym z trudnościami pogodzenia roli matki z rolą osoby pracującej
  • odczuwają silny stres po powrocie do kraju po poszukiwaniu pracy za granicą

Spotkania odbywają się w formie od jednej do kilku konsultacji psychologicznych, trwają 50min. Głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i wspólne poszukiwanie sposobów najlepszego dla klientki rozwiązania.

Zapraszamy serdecznie.

Biogramy prowadzących:
Anita Bober
Beata Lichocka
Agnieszka Rumińska

Wszystkie porady odbywają się przy ul. Woronicza 44a w Mokotowskim Centrum Integracji Mieszkańców, zapisy wyłącznie przez biuro Fundacji.


  

FUNDACJA CENTRUM PROMOCJI KOBIET

  

NIP: 526-10-37-393, REGON: 010383861-00012, Konto bankowe: 34 2030 0045 1110 0000 0396 5920