Imię i nazwisko:  

PESEL  E-mail: 

Telefon komórkowy: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Promocji Kobiet z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 17 lok.3- przy zachowaniu ich poufności – na potrzeby organizacji warsztatu. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie swoich danych jest dobrowolne. Zgodnie z cytowaną ustawą istnieje możliwość wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania.

Kliknij na przycisk Wyślij aby wypełnić aplikację.