KREATYWNOŚĆ
                
czyli jak odkryć własny potencjał?

                     „Świat niewidomego wyznaczają granice
                 jego dotyku; świat ignoranta – granice wiedzy,
                     zaś świat człowieka wielkiego – granice
                                          jego wizji.

Jednym z czynników sukcesu na obecnym szybko zmieniającym się rynku jest umiejętność kreatywnego myślenia.
Nasz warsztat jest dla tych którzy chcą rozbudzić własną kreatywność i znajdować szybko dobre rozwiązania.
Pokazujemy strategie osiągania sukcesów przez wybitnych ludzi, ćwiczymy techniki kreatywnego myślenia. Znajdujemy odpowiedź na pytanie jak nasza osobowość, wypracowane sposoby działania, poczucie wartości wpływają na sposób myślenia i dochodzenia do takich a nie innych rozwiązań

Trenerzy:
Dorota Jaślan
Anetta WróblewskaKontakt:
tel./fax (+48 22) 629-92-57
e-mail: warsztaty@promocjakobiet.pl