Kodeks Pracy

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestniczek z podstawowymi instytucjami prawa pracy.
Obejmuje :
- informacje z zakresu podstawowych zasad prawa pracy
- wyjaśnienie regulacji związanych ze stosunkiem pracy (nawiązanie, treść, rozwiązanie stosunku pracy)
- porównanie stosunku prawnego powstałego w wyniku zawarcia umowy o pracę, ze stosunkami wynikającymi z umowy zlecenia i umowy o dzieło
- kwestie praw i obowiązków stron stosunku pracy z uwzględnieniem zagadnienia sporów powstałych na ich tle.Trenerzy:
Agnieszka Sławińska

Anna Malenda
Elżbieta Kozłowska
Kontakt:
tel./fax (+48 22) 629-92-57
e-mail: warsztaty@promocjakobiet.pl