Godzenie wartości, poczucie winy

„Rodzina to mały ‘biznes’ – polega na sztuce zarządzania.”
                                                                                           Matlary Janne Haaland

Nasz warsztat skierowany jest do kobiet, które podjęły lub zamierzają podjąć wyzwanie bycia pracującą mamą.
Na szkoleniu:
- odkryjemy źródła poczucia winy dręczącego kobiety, żyjące w tej podwójnej roli,
- spróbujemy zanalizować przekazy medialne i kulturowe kreujące współczesny wizerunek kobiety
- przyjrzymy się pierwszym miesiącom życia dziecka, w celu określenia jego rzeczywistych potrzeb
- określimy „warunki kobiet” – czyli warunki ułatwiające mamie bycie dobrym i atrakcyjnym pracownikiem na dzisiejszym rynku pracy

Kontakt:
tel./fax (+48 22) 629-92-57
e-mail: warsztaty@promocjakobiet.pl