• Zarządzanie Czasem
  • Emerytura: Plusy i Minusy ( aspekt finansowy )
  • Emerytura: Plusy i Minusy ( aspekt psychologiczny )
  • Formy Opodatkowania Działalności Gospodarczej
  • Prawne Formy Działalności Gospodarczej
  • Profesjonalna Rozmowa Telefoniczna
  • Kodeks Pracy
  • Obsługa Klienta
  • Obsługa trudnego Klienta