Aneta Korpas absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami Pracowników w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Od 10 lat pracuje w działach rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie zajmowała się rekrutacją, planowaniem ścieżek rozwoju oraz doradztwem pracownikom w planowaniu ich dalszej kariery.

Udziela porad w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV + list motywacyjny), rozmowy kwalifikacyjnej oraz poszukiwania pracy.

Anna Jaworska-Metzner, doradca zawodowy, Coach i trener.
Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła roczne Studium Coacha w Gdańskim Wydawnictwie Psychologicznym-Szkolenia.
Od 10 lat pracuje zawodowo, głównie w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników oraz Public Relations.

Anna Sawczuk Od 1997 doradca zawodowy i trener komunikacji i budowania wizerunku. Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych Zawodowych.
Specjalizuje się w doradzaniu osobom dorosłym (uczenie efektywnej komunikacji, ćwiczenie pożądanej autoprezentacji, przeprowadzanie symulacji rozmów kwalifikacyjnych, rozwijanie kariery i promocja zawodowa, rozpoczynanie własnego biznesu).