IGNORANTIA IURIS NOCET
NIEZNAJOMOŚC PRAWA SZKODZI

Fundacja Centrum Promocji Kobiet, obok szerokiej oferty szkoleń i konsultacji proponuje swoim Klientkom również bezpłatne poradnictwo prawne.

W życiu prywatnym, jak i zawodowym spotykam się z różnego rodzaju problemami, w rozwiązywaniu których konieczna jest znajomość przepisów. Często zdarza się tak, iż nie znamy swoich praw i obowiązków, które nakłada na nas prawo. Nie wiemy więc czego możemy wymagać i czego ktoś może od nas żądać.

Poradnictwo prawne w Fundacji Promocji Kobiet to udzielanie pomocy prawnej Klientkom polegające w szczególności na:

  • pomocy w poznaniu praw Klientek oraz obowiązków na nich spoczywających, każdego dnia.
  • uświadomieniu Klientkom dopuszczalnych przez prawo działań, n.p. postępowania w przypadku łamania przez pracodawców przepisów prawa pracy.
  • pomocy przy rozwiązywaniu problemów prawnych m.in. przez wskazanie możliwie najkorzystniejszego postępowania n.p. przed sądami powszechnymi, jak i w sprawach, w których nie doszło jeszcze do procesu.

Pomagamy m.in. w zakresie prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Zapraszamy serdecznie!

Biogramy prowadzących:
Katarzyna Bieńkowska
Piotr Rola
Konstanty Wróblewski

Kontakt
tel. (+48 22) 629-92-57, (+48 22) 465 90 41
e-mail centrum@promocjakobiet.pl